Ἀναμέτρηση ἐντὸς Εὐρωζώνης

Τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο τῆς Εὐρωζώνης ξεκαθαρίζει πλέον, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου ἦταν ἡ ἀπαρχὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου διαλύσεώς της, μὲ ὄργανο τὴν τότε σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ ἡ ἀπουσία θεσμικῶν ρυθμίσεων ἦταν τὸ μεγάλο ὅπλο τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, διότι δὲν ὑπῆρχε αὐστηρὸς κεντρικὸς ἔλεγχος, ὁπότε ἄλλαζαν τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα ἀνενόχλητοι. Ἡ ἀλλαγὴ τῶν κανονισμῶν ἐπέτρεψε τὴν διαπίστωση δύο πραγμάτων, τὶς διασυνδέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν συνεργασία τους μὲ τοὺς «ἀνθρώπους» τους στὶς ὑπὸ χρεωκοπία χῶρες∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῶν Μνημονίων, καὶ περισσότερο ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τοὺς ἐλεγκτές τους, ἐπιτρέπει τὴν καλύτερη συμμόρφωση τῶν κρατῶν μὲ τὶς Βρυξέλλες. Στὸ Νταβὸς ὁ Ὄλι Ρέν, μὲ τὶς δηλώσεις του, ἀποκάλυψε τὶς διασυνδέσεις του καὶ αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἄμεση καὶ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε∙ αὐτός, ὡς Ἐπίτροπος, ἐπέτρεψε τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων.