Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποπιητικὲς τάσεις, καθὼς ἔρχονται τὰ μηνύματα ἀπ’ τὴν Κίνα γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3644 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἀντιστοίχως στὰ 140,6650 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1253,60 καὶ πετρέλαιο, 106,94. Ἡ Σαγκάη ἐπανῆλθε σὲ ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς αὐξάνεται ἡ ρευστότης τῶν κινεζικῶν τραπεζῶν καὶ ἐπιταχύνονται οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ μέτρα ἀποκαταστάσεως τοῦ περιβάλλοντος, κυρίως στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἡ ζωὴ εἶναι ἀνυπόφορη∙ τὸ πρόγραμμα ἀναπτύξεως τῶν καθυστερημένων περιοχῶν προσφέρει περισσότερες εὐκαιρίες ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας στὴ χώρα καὶ παρεμβαίνει ὡς ἀντίβαρο στὰ οἰκολογικὰ μέτρα. Στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ ἀρχίσει ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τὸ πρῶτο τρίμηνο, διότι ἀπομένουν μόνο οἱ ἀποφάσεις τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων∙ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὡς προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων, θεωρήθηκαν ὡς πράσινο φῶς ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές, κι ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.