Συρία, δύσβατος ὁ δρόμος

Στὴ Γενεύη ὁ δρόμος γιὰ συμφωνία στὶς διαπραγματεύσεις τῶν δύο πλευρῶν τῆς Συρίας ἀποδεικνύεται δύσβατος ἀρκετά∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀμάχων ἀπ’ τὸν Χὸμς συναντᾶ πολλὲς δυσκολίες στὴν ἐφαρμογή της, καθὼς οἱ ἀντάρτες δὲν ἔχουν ἑνιαία διοίκηση καὶ προβάλλουν σημαντικὰ ἐμπόδια. Ἡ σύσταση μεταβατικῆς κυβερνήσεως εἶναι δυσκολώτερο ἀκόμη ἐμπόδιο, ἐπειδὴ οἱ κυβερνητικοὶ ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ τοῦ Μπασὰρ Ἀσάντ, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες δὲν προτείνουν πειστικὴ ἐναλλακτικὴ λύση∙ κάποιες ὁμάδες τους ἄρχισαν ἐπαφὲς μὲ τὴν Μόσχα καὶ προτείνουν τὴν παραμονὴ τῶν ναυτικῶν της βάσεων στὴν χώρα, ἀλλὰ δὲν διαθέτουν εὐρύτερη ὑποστήριξη. Στὴν Αἴγυπτο τὸ Στρατιωτικὸ Συμβούλιο ἀποφάσισε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ γιὰ τὴν προεδρία τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν πλειοψηφία στὸ δημοψήφισμα.