Κεφαλονιά, ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κεφαλονιά, στὴν πρώτη εὐκαιρία ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, εἶχε σκοπὸ τὴν τόνωση τῆς ψυχολογίας τῶν κατοίκων της, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὅτι τὸ κράτος βρίσκεται δίπλα τους στὶς δύσκολες στιγμές∙ ἡ περίοδος τῆς κρίσεως καθιστᾶ ἐπιτακτικώτερη τὴν παρουσία τοῦ κράτους, διότι εἶναι γενικὴ ἡ αἴσθηση τῆς ἐγκαταλείψεως τὴν τετραετία. Ἡ ψυχολογία ἐμπιστοσύνης μετράει αὐτὴ τὴν περίοδο, ὅταν ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ χρειάζεται ἡ τόνωση τῆς αἰσιοδοξίας τοῦ κόσμου∙ ἤδη οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸ Καλοκαῖρι διαγράφονται πολὺ καλύτερες ἀπὸ πέρυσι, καθὼς οἱ παραγγελίες τῶν τουριστικῶν καταστημάτων εἶναι τρεῖς μὲ τέσσερες περισσότερες. Οἰκονομικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀναμένουν παρόμοια ἢ καὶ μεγαλύτερη αὔξηση τῶν ἐργασιῶν τους στὴν τουριστικὴ περίοδο, μὲ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις.