Προγράμματα κατὰ ἀνεργίας

Τὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, παρουσίασε ὁ πρωθυπουργός, ὡς παράλληλο βῆμα μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ τὸ πρόγραμμα προβλέπει τὴν ἀπορρόφηση 120000 ἀνέργων τὸ ἑπόμενο δίμηνο καὶ 440000 τὴν διετία, μὲ τὴν ἐπιδότηση τῆς μισθοδοσίας τους καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν τους εἰσφορῶν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι στόχος εἶναι ἡ ἀπορρόφηση τῶν μακροχρονίως ἀνέργων, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἐνῶ παρουσίασε καὶ τὶς ἄλλες πτυχὲς τοῦ προγράμματος, μὲ χρηματοδότηση τῶν καινοτόμων ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν νέων ἀγροτῶν∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα παρέχει τὴν ἄνεση νέων προγραμμάτων, ἐνῶ ἡ ἀνάκαμψη ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν καταθέσεων τὸν Δεκέμβριο, παρὰ τὴν πληρωμὴ τόσων φόρων ἀπ’ τὰ οἰκοκυριά. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ νέες ἐπενδύσεις ἀπ’ τὴν Ρωσία, πέραν τῶν μεγάλων σχεδίων στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ ἄρχισε εἰσροὴ κεφαλαίων, λόγῳ τῆς κρίσεως, ἐκ Τουρκίας.