ΣΥΡΙΖΑ, σοβαροὶ τριγμοὶ

Οἱ τριγμοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ γίνονται σοβαρώτεροι καθημερινά, μὲ τελευταῖο δεῖγμα τὴν δήλωση τοῦ Μανώλη Γλέζου, γιὰ συγκυβέρνηση μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ ἡ ἀνάκλησή της ἔπεισε ἐλαχίστους καὶ μέσα στὸ κόμμα, ἀλλὰ περισσότεροι ἐπικρίνουν τὶς πρωτοβουλίες τοῦ προέδρου τους, ὅπως αὐτὴ στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, ὡς ἄστοχη καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ διαφοροποίηση ἀπέναντι στὶς δηλώσεις στελεχῶν του, γιὰ ἀπεχθὲς δημόσιο χρέος, δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, ἀλλὰ καὶ ἄλλους θεωρουμένους προεδρικοὺς ἕως πρότερον∙ σὲ πολλὲς ὀργανώσεις, ὅπου αὐτὲς λειτουργοῦν ἀκόμη, οἱ ἀντιρρήσεις εἶναι περισσότερες καὶ ὀξύτερες, μὲ τοὺς γραμματεῖς τους σὲ μόνιμη θέση ἀπολογίας. Ὁ ἀντίλαλος μεταφέρεται στὰ ἄλλα κόμματα, μὲ τὶς διασπαστικὲς κινήσεις πομπώδεις, ἐνῶ ἡ προσπάθεια τῶν 58 χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἀνασιμίτηση, μὲ ὑλικὸ τρίτης καὶ τετάρτης ἡλικίας∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται, λόγῳ τῶν τόσων σκανδάλων.