Μυρτώ, κτηνωδίας δοκιμασία

Ἡ δίκη τῆς Μυρτοῦς ἀποτέλεσε δοκιμασία ὅλων μας ἀπέναντι στὴν κτηνωδία καὶ περισσότερο γιὰ ὅσους εἶχαν ἐπιδείξει ἀνεπίτρεπτη ἀδιαφορία πρὸς τὸ νεαρὸ κορίτσι∙ ἡ μητέρα της ἦταν πειστικώτατη καὶ ἄκρως εἰλικρινὴς στὴν κατάθεσή της, ἡ ἀδελφή της δὲν τὴν ὁλοκλήρωσε, διότι ξέσπασε σὲ δάκρυα, μαζὶ μὲ τοὺς δικαστές. Ἡ Μυρτὼ βρίσκεται σὲ κέντρο ἀποκαταστάσεως στὴ Λάρισα, ἀφοῦ καὶ στὴν Βοστώνη ἐλάχιστη βοήθεια τῆς προσέφεραν∙ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ θαλπωρὴ τῆς μάνας θὰ τῆς ξαναδώσουν τὴν ζωή, ὅση μπορέσουν… Ἡ Μυρτὼ εἶναι θύμα τῆς ἰδεολογικῆς ἀρτηριοσκλρώσεως τῆς ἀριστερᾶς –τὰ κόμματα τῆς ὁποίας ἀκόμη δὲν ἔχει πεῖ λέξη γιὰ τὸ μαρτύριο τῆς νεαρῆς- γιὰ ρατσιστικὰ φαινόμενα καὶ ἄλλα παρόμοια…