Ναπολεοντίσκος σὲ δικαστὲς

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς δικαστὲς μᾶλλον σὲ ἄλλα ἀπέβλεπε κι ὄχι στὴν συμβολή της στὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης∙ ἄλλωστε στὶς δηλώσεις του ἦταν λαῦρος κατὰ τῆς κυβερνήσεως, μὲ μοναδικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλεμμένων∙ δηλαδή, νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ ὑποχρεώσει καὶ τοὺς βουλευτές του, μὲ τὶς χαριστικὲς ἀποζημιώσεις ἀπὸ ὑπὸ χρεωκοπία τράπεζες, νὰ τὶς ἐπιστρέψουν στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα… Πάντως συνοδευόταν ἀπ’ τὴν ὑστερική, κόρη προκατόχου του στὴν προεδρία τοῦ κόμματος∙ μήπως αὐτὸ μᾶς προσφέρει τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεως στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς; Διότι, αὐτὸ πιθανὸν ἐννοοῦσε, ἐκτὸς κι ἂν δοῦμε μεγάλες ἐπιστροφὲς στὸ δημόσιο ταμεῖο, πρὶν ἀπ’ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν.