Πολιτικὴ ἕνωση Εὐρωζώνης

Τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν προγραμματικῶν της δηλώσεων στὴν Μπούντεσμπανκ, δίδοντας τὸν τόνο τῆς νέας κατευθύνσεως στὴν πολιτική της∙ ἡ καγκελάριος τόνισε, ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως στὴν Εὐρώπη ἀπαιτεῖ τὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς της σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔκανε τὴν ὁμιλία της καθιστή, διότι δὲν συνῆλθε φαίνεται ἀπ’ τὸ ἀτύχημά της στὰ χιόνια, ἀλλὰ καταχειροκροτήθηκε ἀπ’ τοὺς βουλευτές της∙ ἡ καγκελάριος ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπιβεβαίωσε τὴν πρόταση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ χωριστὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τῆς Εὐρωζώνης, διότι ἐπισήμανε ὅτι, οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων εἶναι πολλὲς στὰ κοινοτικὰ ὄργανα καὶ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Τὶς ἀμέσως ἑπόμενες μέρες ἀναμένονται οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Βερολίνου, γιὰ τὴν ἄμεση προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ ἀνακάμψεώς της.