Κάμψη εὐρωρωσικῶν σχέσεων

Ἡ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς ἔδειξε ὅτι οἱ σχέσεις τῶν δύο μεγάλων τῆς ἠπείρου διέρχονται περίοδο ὑφέσεως, μὲ κύρια ἀφορμὴ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ Βρυξέλλες κράτησαν ἀρχικὰ ὑψηλοὺς τόνους στὸ θέμα, ἂν καὶ τοὺς ἔχουν χαμηλώσει ἀρκετὰ τὶς τελευταῖες μέρες μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις ὅτι ἀκροδεξιὰ καὶ ἀντιευρωπαϊκὰ στοιχεῖα πρωτοστατοῦν στὶς συγκρούσεις στὸ Κίεβο, ἐνῶ Βερολίνο καὶ Παρίσι τηροῦν σαφέστατα ἀποστάσεις ἀσφαλείας κι ἀποφεύγουν τὴν εὐθεῖα ἀνάμιξη. Ἡ Οὐκρανία κινδυνεύει νὰ ξεγλιστρήσει στὴν ἴδια κατάσταση μὲ τὴν πρὸ δεκαετίας πορτοκαλὶ ὑποτίθεται ἐπανάσταση ἢ καὶ τὴν ἀντίστοιχη τῆς Γεωργίας∙ τὰ ἀκραῖα στοιχεῖα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας κι αὐτὸ φοβοῦνται περισσότερο ὅσοι ἔχουν πλήρη γνώση τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων. Κάποιες πληροφορίες ἔχουν φθάσει ἐγκαίρως στὶς Βρυξέλλες. Ἡ συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔχει ἀναμφιβόλως καὶ τὴν εὐρωπαϊκή της διάσταση.