Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἂν καὶ στὴν Σαγκάη ἦταν ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3609 δολλάρια καὶ 139,5350 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1254,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 107,58. Ἡ αὔξηση κατὰ 50% τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Τουρκία, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐκροῆς κεφαλαίων καὶ οἱ μαζικὲς πωλήσεις συναλλάγμματος ἀπ’ τὴν Κεντρική της Τράπεζα, προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἐλέγχει τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση ἡ κυβέρνηση∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἐπιτείνουν τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια, οἱ κατηγορίες τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν κατὰ τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλέν, ὅτι ὁ ἐξόριστος ἰμάμης καθοδηγεῖ τὶς ἔρευνες γιὰ τὴν διαφθορά, ἀλλὰ καὶ καλλιεργοῦν κλίμα δυσπιστίας γιὰ τὴν οἰκονομία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐκκρεμότης στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν προκλητικὴ στάση τῶν ἐνθικιστῶν καὶ ἀντιευρωπαϊστῶν ἀκροδεξιῶν φέρει τὴν χώρα στὰ πρόθυρα ἐμφυλίου πολέμου, μὲ εὐρύτερες ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.