Σαμαρᾶς, ἡ Ἑλλάδα ἔχει γυρίσει σελίδα

Τὴν διαβεβαίωση πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει γυρίσει σελίδα κι ὅτι ἔρχεται σύντομα ἡ ἀνάπτυξη καὶ τὸ τέλος τῶν Μνημονίων, ἔδωσε ὁ πρωθυπουργὸς πρὸς τοὺς βουλευτές του καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ὁ Άντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς χώρας μας, διότι κανεὶς δὲν τὸ περίμενε, ἐνῶ ἀνέρχεται πλέον σὲ ἕνα δις εὐρώ, ἀπ’ τὸ ὁποῖο τὸ 70% θὰ ἐπιστραφεῖ τὸ ἑπόμενο δίμηνο στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀρχίσει, εἶπε, κι ἀπομένει ἡ στατιστικὴ ἐπιβεβαίωσή της, ἐνῶ τόνισε ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο της ἀνεπηρέαστη, κι ὅτι τὰ κλεμμένα ἐπιστρέφουν στὸν λαό, ὅπως ἔχουμε ὑποσχεθεῖ. Τὸ κλίμα ἦταν πανηγυρικό, μὲ τοὺς βουλευτὲς νὰ τὸν καταχειροκροτοῦν, ἰδιαιτέρως ὅταν ἀνέφερε ὅτι θὰ ἀπογοητευθοῦν καὶ πάλι οἱ Κασσάνδρες στὶς ἐρχόμενες ἐκλογές, ὅπως στὰ οἰκονομικά.