Οὐκρανία, Μέρκελ μὲ Ποῦτιν

Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία προσλαμβάνει πλέον τὶς πραγματικές της διαστάσεις∙ στὴν κορυφὴ συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις, μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ στοὺς δρόμους τοῦ Κιέβου οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν κλιμακώνονται, ἐνῶ πυκνώνουν οἱ διεθνεῖς διαβουλεύσεις σὲ ἐπίπεδο ἡγετῶν. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, μὲ σκοπὸ τὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς, ἐνῶ ἡ Ἐπίτροπος γιὰ τὶς διεθνεῖς σχέσεις κάλεσε ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα τοὺς διαδηλωτὲς νὰ ἀποφεύγουν τὰ βίαια ἐπεισόδια∙ τὸ πρόβλημα εἶναι τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα πρωτοστατοῦν στὶς συγκρούσεις καὶ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς ἡγεσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν προβεῖ στὶς καταλήψεις τῶν ὑπουργείων καὶ στὴν ἀνέγερση τῶν μεγάλων ὀδοφραγμάτων καὶ δὲν ἀποκρύπτουν πλέον τὶς ἀντιευρωπαϊκές τους θέσεις καὶ τὴν προτίμησή τους πρὸς ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα∙ ἐὰν ἐπικρατήσουν, τότε εἶναι βέβαιος ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.