Συρία, δύσκολη συνέχεια

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν Συρία συνεχίζονται στοὺς διαδρόμους τοῦ ξενοδοχείου τῆς Γενεύης, καθὼς οἱ ἀπ’ εὐθείας συνομιλίες τῶν δύο πλευρῶν ἔχουν ὁδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξοδο∙ ἀκόμη καὶ ἡ συμφωνία, γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀμάχων ἀπ’ τὴν πόλη Χόμς ἐφαρμόζεται μὲ πολλὰ προβλήματα. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ἡ πλήρης δυσπιστία μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀνταρτῶν, ὅταν μάλιστα οἱ τελευταῖοι δὲν ἔχουν ἑνιαία ἐκπροσώπηση∙ πάντως τὸ θετικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι δὲν διεκόπησαν οἱ διαπραγματεύσεις, χάρις καὶ στὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων δυνάμεων. Στὴν Αἴγυπτο, μετὰ τὸν θάνατο 49 διαδηλωτῶν κατὰ τὴν τρίτη ἐπέτειο τῆς ἐπαναστάσεως, δὲν σημειώθηκαν νέα ἐπεισόδια, παρ’ ὅτι ἄρχισε ἡ δίκη τοῦ ἐκλεγμένου πρώην προέδρου τῆς χώρας∙ ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἐμφανίζεται ἤρεμος, καθὼς οἱ ὀπαδοί του τὸν στηρίζουν.