Ἀπομόνωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Εὐρώπη γίνεται καθημερινὰ ὅλο καὶ ἐμφανέστερη, καθὼς οἱ μεγάλες πολιτικὲς δυνάμεις ἀποφεύγουν τὴν συνεργασία τους μαζί του∙ ἔχει περιορισθεῖ πλέον σὲ περιθωριακὲς ὁμάδες κομμουνιστικοῦ καὶ ἀντιευρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ, ἐνῶ ἀνέχεται ἀκόμη καὶ κόμμα τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἡ ὑπόθεση μὲ τὸν Αὐστριακὸ εὐρωβουλευτὴ προσέλαβε εὐρύτερες διαστάσεις καὶ ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπομόνωσή του ἀπ’ τὶς μεγάλες πολιτικὲς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης∙ ἡ συμπαράσταση τοῦ Γάλλου σοσιαλιστοῦ εὐρωβουλευτοῦ ἦταν ἐμφανέστατα προκατασκευασμένη, διότι οἱ Σοσιαλιστὲς τῆς Γαλλίας οὔτε νὰ ἀκούσουν θέλουν γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Κριτήριο εἶναι οἱ ἐπαφές του μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις καὶ ἡ συμμετοχή του στὶς ἐκδηλώσεις τους, γιὰ τὶς εὐρωεκλογές∙ μόνο σὲ μία πῆρε μέρος στὴν Ὁλλανδία, ὡς ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ λίγες δεκάδες ἄτομα στὸ ἀκροατήριο.