Ἀνακάλυψη τοῦ αὐτοκινήτου μὲ ὁπλισμὸ

Ἡ ἀνακάλυψη μεγάλου ὁπλοστασίου σὲ αὐτοκίνητο στὸ Παλαιὸ Φάληρο θεωρεῖται ὡς ἀποτροπὴ νέας τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως∙ τὰ ὅπλα δὲν εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἄλλη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, ἐνῶ τὸ αὐτοκίνητο εἶχε κλαπεῖ τὴν ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ τρομοκράτου ἀπ’ τὸν Κορυδαλλό. Ἡ ποσότης τῶν ὅπλων δείχνει τὶς στενὲς σχέσεις τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, γνωστὸ αὐτὸ ἀπὸ καιρό∙ ἡ παρακολούθηση τοῦ αὐτοκινήτου ἐπὶ δεκαπενθήμερο ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν «ἀνθρώπων του» ἀποδεικνύει δύο πράγματα, τὴν ἱκανότητα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν στὴν λήψη μέτρων προστασίας τους, ἢ τὴν διατήρηση συγκοινωνούντων δοχείων μὲ τὶς ἀστυνομικὲς ὑπηρεσίες, ὅπως γινόταν καὶ μὲ τὴν ἐλευθερία μετακινήσεως τοῦ τρομοκράτου στὶς φυλακές. Συμπληρωματικὲς εἶναι οἱ δύο ἀξιολογήσεις, τὰ στεγανα τῆς Ἀστυνομίας χρειάζονται ἐπισκευή.