Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα κι ἀπομένει ἡ ἐπισημοποίησή τους, γιὰ τὴν κοινοποίησή τους στὴν τρόικα∙ οἱ ἀπογοητεύσεις τῶν καταστροφολόγων κατανοητές, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, καὶ οἱ ἐκπλήξεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ διαπραγματευτικὸ ὅπλο –καὶ ἴσως ὑπερβαίνει τὸ ἑνάμισυ δις εὐρώ-, διότι ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση καλύψαι τὰ ἀνοίγματα τοῦ προϋπολογισμοῦ∙ ἡ ἀνάκαμψη μετράει ὡς τάση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, μὲ σαφεῖς τὶς ἐγγυήσεις ἀπ’ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφικὴ θέση, ὅταν ὅλοι καταπλέουν στὴν Ἀθήνα, γιὰ ἐξασφάλιση συμμετοχῆς στὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο ἢ καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις τῶν σιδηροδρόμων καὶ τῶν λιμένων. Ἡ κυβέρνηση διαθέτει ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα ἀπέναντι στοὺς δανειστές, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν τήρηση τῶν δεσμεύεων τοῦ Νοεμβρίου 2012. Αὐτὰ συζητοῦσε ὁ Σώυμπλε στὶς Βρυξέλλες.