Ἄπληστος παλαιὸς πολιτικὸς

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ τὰ ἄλλα σκάνδαλα φθάνουν πλέον στὴν μήτρα τῆς διαφθορᾶς∙ στοὺς ἀνακριτὲς παραδίδονται νέοι λογαριασμοί, ἀπ’ τοὺς ἐνόχους γιὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ αὐτοὶ φέρουν καὶ ἄλλους, ὅπως βγαίνουν τὰ κεράσια ἀπ’ τὸ καλάθι. Ἤδη ἀναφέρεται παλαιὸς πολιτικός, ἄπληστος στὴν συμπεριφορά του, ὁ ὁποῖος ἔπαιρνε τὴν μερίδα τοῦ λέοντος∙ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ἴδιος, διότι ἡ παράταξή του ἔχει ὑποστεῖ πλέον τὶς συνέπειες, ἀλλὰ ὁ περίγυρός του καὶ ὁ πολιτικὸς χῶρος στὸν ὁποῖο κινοῦνται πλέον∙Στὴν Κουμουνδούρου τὰ ἔχουν βάψει μαῦρα, διότι γνωρίζουν τὸ ποῦ κατέφυγε μὲ τὶς καταβολάδες του τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Δὲν ἀπαλλάσσονται πλέον καθόλου εὔκολα ἀπ’ αὐτούς.