Γαλλία, Ἀγγλία, μέγα ρῆγμα

Τὸ ρῆγμα μεταξὺ Γαλλίας καὶ Βρεταννίας ἔγινε μέγα, μετὰ τὴν συνάντηση Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Νταίηβιντ Κάμερον ἔξω ἀπ’ τὸ Λονδίνο∙ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ζήτησε τὴν ὑποστήριξη τοῦ Γάλλου προέδρου γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν ὅρων συμμετοχῆς τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, διότι τὸ ὑπολογίζει ὡς σημαντικὸ ἐπιχείρημα στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ θέμα τὸ 2017 κι ἀφοῦ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2015. Ἡ ἀπάντηση ὅμως ἦταν εὐθέως ἀρνητική, «δὲν προβλέπεται παρόμοια ἐξέλιξη», εἶπε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ τὴν ἴδια ἀπάντηση ἔχει δώσει κι ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ Βρεταννία παραμένει στὴν Ἕνωση, ὑπὸ τοὺς ἴδιους ὅρους, ἀλλαγὴ τῶν συνθηκῶν ἀποκλείεται γιὰ οἱονδήποτε. Στὴν συνάντηση ναυάγησαν καὶ τὰ ἄλλα θέματα γαλλοβρεταννικῆς συνεργασίας, στὴν πολεμικὴ βιομηχανία, γιὰ τὴν παραγωγὴ νέου πολεμικοῦ ἀεροσκάφους, πυραύλων καὶ πλοίων∙ ὅλα παρεπέμφθησαν εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας. Τὸ Λονδίνο ἀπομακρύνεται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἀδιαφοροῦντες.