Οὐκρανία, ψυχρὸς πόλεμος

Εἰκόνα ψυχροῦ πολέμου ἔδωσε ἡ διάσκεψη, γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὸ Μόναχο∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναμετρήθηκαν μὲ τοὺς Ρώσους, γιὰ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, καὶ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι συμπορεύθηκαν μὲ τὴν Οὐάσιγκτον, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας καὶ ἄλλων σὲ θέση ἴσων ἀποστάσεων. Οἱ ἀντεγκλήσεις ἐπεκτάθηκαν καὶ στὶς ὀμάδες συζητήσεων, μὲ ἔντονη ἀντιπαράθεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας μὲ ἕναν ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὅλοι πλέον στὴν Δύση ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ἀθῶοι οἱ διαδηλωτές. Ἡ μαχητικὴ ὁμάδά τους στὸ Κίεβο, ὅπως ξεκάθαρα ἀποδείχθηκε, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐθνικιστὲς ἀκροδεξιοὺς μὲ ἀντιευρωπαϊκὰ συνθήματα καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία∙ ἐὰν ἐπικρατήσουν, τότε ἡ χώρα ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ ἐμφύλιο, διότι δὲν θὰ τοὺς ἀνεχθοῦν ποτὲ οἱ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν, ποὺ ἀνέρχονται σὲ ὀκτὼ ἑκατομμύρια, καὶ δεκάδες ἑκατομμυρίων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων. Πολλοὶ βλέπουν στὰ γεγονότα σαφῆ ἀμερικανικὸ δάκτυλο.