Μόναχο, ρόλος Γερμανίας

Στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἐνισχυμένου διεθνοῦς ρόλου τῆς Γερμανίας συμβάλλει ἡ ἐτήσια διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη∙ κάθε χρόνο τέτοια ἐποχὴ συγκεντρώνονται ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ συζητοῦν τὰ ἐκκρεμῆ προβλήματά της. Φέτος ὁ πρόεδρός της, στὴν ἔναρξη τῆς διασκέψεως, ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας του γιὰ τὸν διεθνῆ της εἰρηνευτικὸ ρόλο∙ ἀλλὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας ἀπογοήτευσαν τὸν Γιόακιμ Γκάου, διότι παρέσυραν στὸν ρυθμό τους τὴν διάσκεψη. Ἔγκυροι διπλωματικοὶ κύκλοι βλέπουν πίσω ἀπ’ τὴν ἔκρηξη τῶν γεγονότων στὸ Κίεβο προσπάθεια ἀποδυναμώσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ ἐπιστροφῆς στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐπίσημοι ἔπεσαν στὴν παγίδα κι ἀγνόησαν τὶς προειδοποιήσεις γιὰ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῶν ἀκροδεξιῶν καὶ ἀντιευρωπαϊκῶν στοιχείων στὶς συγκρούσεις στὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα. Οἱ περισσότεροι ἄλλαξαν στάση, ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στὴν χώρα δὲν ἐξέλιπε, τὸ ἀντίθετο μάλιστα.