Τουρκία, περίεργα μὲ Ἄγγελο Φιλιππίδη

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ τουρκικὸ δικαστήριο τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη, ἀπ’ τὶς κατηγορίες του κατὰ τὸ διεθνὲς ἔνταλμα συλήψεως τῶν ἑλληνικῶν δικαστικῶν ἀρχῶν, εἶναι τουλάχιστον περίεργη∙ ποτὲ σχεδὸν δικαστήρια τρίτης χώρας, γιὰ ἔκδοση φιγόδικου πολίτου τῆς χώρας ἐκδόσεως τῶν ἐνταλμάτων, δὲν ὑπεισέρχονται στὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Μερικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Βρεταννία, ἔχουν αὐστηροὺς νόμους γιὰ τὴν ἔκδοση ἐγκληματιῶν κι αὐτὸ εἶναι ἀπ’ τὰ θέματα διαφοροποιήσεώς της ἀπ’ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ Τουρκία ὅμως ἐπιδιώκει τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς νομοθεσίας της στὴν εὐρωπαϊκή. Μᾶλλον κάτι ἄλλο συμβαίνει, εἴτε διμερές, μὲ ἐκβιασμοὺς γιὰ τὴν ἔκδοση δικῶν της κρατουμένων καὶ πολιτικῶν φυγάδων στὶς ἑλληνικὲς φυλακές, εἴτε ἄλλης μορφῆς διασυνδέσεις τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς στὴν περιοχή.