Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας συμπληρώνει τὶς ἐπιτυχίες στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἐφοδιάζει μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα τὴν κυβέρνηση στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστές μας∙ ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας ὑπογράμμισε ὅτι, πέραν τῶν ἀνωτέρω, ἡ ἀνάκαμψη ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ δείκτου ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ἂνω τοῦ 50, καὶ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ ἰδιωτικοποιήσεων. Ἡ καθυστέρηση στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀπέβλεπε στὴν ἐπιβεβαίωση τῶν εὐνοϊκῶν στοιχείων, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη πλέον ἡ ἔγκριση τῆς μεγάλης δόσεως τὸν Μάρτιο καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῶν ὅρων τοῦ προηγούμενου Νοεμβρίου γιὰ τὸ χρέος, δηλαδὴ μείωση ἐπιτοκίων καὶ ἐπιμήκυνση τῶν δόσεων∙ οἱ ἄλλες πληροφορίες ἐντάσσονται στὰ παιχνίδια τῆς διαπλοκῆς. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων φέρει καὶ τὴν ἀλματώδη ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπενδυτῶν, παράλληλα μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Τέλος στὸ Μνημόνιο λίαν συντόμως.