Συρρίκνωση Ναπολεοντίσκου

Τὴν πρώτη σημαντικὴ συρρίκνωσή του ὑπέστη ὁ Ναπολεοντίσκος κατὰ τὴν ψηφοφορία στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος γιὰ τοὺς δεκατρεῖς ὑποψήφιους περιφερειάρχες∙ στοὺς 169 παρόντες, ψήφισαν τὴν πρόταση, συνολικὰ μάλιστα κι ὄχι χωριστὰ γιὰ τὸν καθένα, οἱ 92, δηλαδὴ κάτω ἀπὸ 60%, ὅταν ἡ πλειοψηφία του ἦταν μονίμως στὸ 70% τουλάχιστον. Ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ὑποστηρίζει, ὅτι ἐὰν γινόταν ὀνομαστικά, μερικοὶ δὲν θὰ περνοῦσαν μὲ τίποτε∙ σὲ αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ σκληρὴ κριτικὴ κατὰ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ προέδρου, ἀλλὰ καὶ οἱ εἰρωνικὲς καὶ σαρκαστικὲς ἀντεγκλήσεις κατὰ τὶς ὁμιλίες τῶν εἰσηγητῶν. Ὅταν ἕνα κόμμα εἶναι στὴν ἀντιπολίτευση ἡ ἑνότης καὶ ἡ πειθαρχία τὸ χαρακτηρίζει, διαφορετικὰ δὲν κερδίζει τὶς ἐκλογές.