Μεροληψία Γραμματέα ΟΗΕ

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ διακρίθηκε καὶ πάλι μὲ τὴν μεροληψία του κατὰ τῆς Κύπρου∙ σὲ ὁμιλία του ὁ Μπὰν Κιμοὺν χαρακτήρισε ὡς ἑλληνικὴ κοινότητα τὴν κυπριακὴ δημοκρατία, ἐνῶ ἡ Κύπρος εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπ’ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἀνεξάρτητο κράτος καὶ μετέχει ἰσοτίμως αὐτοῦ. Ἡ Λευκωσία, μὲ ἐπίσημο διάβημά της, διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως πρὸς τὴν Γενικὴ Γραμματεία καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, διότι παραβίασε τὶς ἀρχὲς τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρξει κάποια δικαιολογία, ὅτι ἦταν φραστικὸ λάθος, ἀλλὰ ἡ οὐσία παραμένει. Ὁ Μπὰν Κιμοὺν δείχνει ἀπαράδεκτη εὔνοια πρὸς τοὺς Τουρκοκυπρίους, ὅπως καὶ ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀλεξάντερ Ντάουνερ∙ ἐμπόδια στὴν πραγματικότητα παρεμβάλλουν, μὲ τὴν κάλυψη τῶν ἀμερικανικῶν διπλωματικῶν ὑπηρεσιῶν.