Παρίσι, μεγάλη διαδήλωση

Στὸ Παρίσι ἔγινε τὴν Κυριακὴ μεγάλη διαδἠλωση μὲ 500000 ἄτομα, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς προπαγάνδας του στὰ σχολεῖα∙ οἱ γονεῖς διαμαρτυρήθηκαν, διότι προβλήθηκαν σὲ σχολεῖα ἐκπαιδευτικὲς ταινίες μὲ νεαροὺς νὰ ἐρωτεύονται τοὺς θείους τους καὶ ἄλλα ἄσεμνα θέματα. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὶς καταγγελίες αὐτές, ἐνῶ μεγάλη ἦταν καὶ ἡ διαδήλωση στὴν Λυών, μὲ κύριο αἴτημα τὸν σεβασμὸ τῶν χρηστῶν ἠθῶν στὴ διδασκαλία∙ τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ ἦταν ἡ μεγάλη συμμετοχὴ νεολαίας ἡ ὁποία ἔδωσε καὶ τὸ χρῶμα στὶς ἐκδηλώσεις στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἡ ζωντάνια καὶ ὁ παλμὸς θυμίζουν τὶς ἀντίστοιχες περυσινὲς διαδηλώσεις, μὲ τὸ ἴδιο μαζικὴ συμμετοχή∙ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς τὶς ὀργάνωσαν ἄγνωστες ὀργανώσεις χάρις στὸ διαδίκτυο, χωρὶς κομματικὴ ἀνάμιξη, ἂν καὶ πολλοὶ βουλευτὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως συμμετεῖχαν ἐμφανῶς. Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸν πρόεδρο θεωροῦνται σοβαρές, διότι ἔρχονται σὲ στιγμὴ μεγάλης ὑποχωρήσεως τῆς δημοτικότητός του.