Οὐκρανία, στασιμότης πάλιν

Ἡ στασιμότης ἐπανῆλθε στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὶς συζητήσεις καὶ ἀντεγκλήσεις στὸ Μόναχο –στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη- γύρω ἀπ’ τὸ θέμα∙ οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπέστρεψαν στὸ Κίεβο μὲ τὴν ἀμέριστη ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη , ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀντανάκλασή της στὸν οὐκρανικὸ λαό. Στὴ συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας συγκεντρώθηκαν λίγες δεκάδες χιλιάδες, ἔναντι ἑκατοντάδων προηγουμένως καὶ ἄκουσαν τοὺς ἀρχηγούς τους μᾶλλον ὑποτονικά∙ φαίνεται ὅτι οἱ Δυτικοὶ Οὐκρανοὶ κουράσθηκαν ἀπ’ τὶς τρίμηνες διαδηλώσεις καὶ περισσότερο, ὅτι πολλοὶ κατάλαβαν ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις τους ἐλέγχονται ἀπ’ τὰ ἀκροδεξιά, ἐθνικιστικὰ καὶ ἀντιευρωπαϊκὰ στοχεῖα, ὁπότε τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας∙ οἱ μακροχρόνιες διαδηλώσεις δὲν ἔχουν ἐπηρεάσει τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ ἰδιαιτέρως στὶς ἀνατολικὲς ρωσόφωνες περιοχές, ἀλλὰ καὶ τὶς πλούσιες οἱ ὁποῖες συντηροῦν ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ὁ χρόνος μᾶλλον κυλάει ὑπὲρ τοῦ προέδρου, διότι καὶ οἱ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι ἀνακρούουν πρύμναν.