Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3493 δολλάρια καὶ 137,7025 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1246,5, καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,09. Ἡ ὄξυνση τῶν σχέσεων Κίνας καὶ Ἰαπωνίας προκαλεῖ ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, μὲ τὰ κινεζικὰ πολεμικὰ πλοῖα σὲ συνεχῆ περιοπολία στὰ διαφιλονικούμενα νησιὰ Νταϊγιοβοῦ καὶ τοὺς Ἰάπωνες πολιτικοὺς σὲ ἐθνικιστικὲς κορῶνες∙ ἡ κατάσταση στὴν Ταϋλάνδη ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, καθὼς ὅλοι πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἀναμέτρηση Οὐάσιγκτον καὶ Πεκίνου. Στὴν Εὐρώπη ἡ καθυστέρηση στὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὶς ἀγορὲς ὁδηγεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικότητα καὶ στάση ἀναμονῆς∙ πάντως ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν αὐξήθηκε σημαντικὰ τὸν Ἰανουάριο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, ἀκὸμη καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ αὔξηση τῶν παραγγελιῶν, ἀπ’ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μέτρησε.