Ταϋλάνδη, συνέχεια κρίσεως

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Ταϋλάνδη ἔγιναν κανονικὰ στὸ 90% τῶν ἐκλογικῶν τμήματων, ἐνῶ στὸ 10% διεκόπησαν, μετὰ ἀπὸ παρεμβάσεις διαδηλωτῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἡ διακοπὴ ἀφοροῦσε κυρίως τμήματα τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ στὴν ἐπαρχία ἐπικρατοῦσε ἠρεμία. Ἡ ἀντιπολίτευση συνέχισε καὶ χθὲς τὶς διαδηλώσεις, μὲ αἴτημα τὴν παραίτηση τῆς πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ἀναμένει τὰ ἀποτελέσματα γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὴν στάση της∙ ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ δώσει στὴ δημοσιότητα τὰ ἀποτελέσματα, μετὰ τὴν ψηφοφλορία καὶ στὰ ὑπόλοιπα τμήματα, ἀλλὰ ἀπομένει ἄγνωστο τὸ πότε θὰ γίνει. Στὴν πράξη γίνεται ἀναμέτρηση Κίνας καὶ Ἀμερικῆς στὴν πλούσια χώρα∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποστηρίζει τὴν ἀντιπολίτευση -ἄλλωστε ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ μὲ τὴν Οὐκρανία- καὶ τὸ Πεκῖνο τὴν πρωθυπουργό. Πολὺ δύσκολη ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση.