Γιοῦνκερ, βέβαιος πρόεδρος Ἐπιτροπῆς

Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Λουξεμβούργου καὶ πρώην πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης μᾶλλον προαλείφεται γιὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ συμφώνησε στὴν ὑποψηφιότητά του. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα θὰ ὁρίσει τὸν ὑποψήφιό του στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ ἐγκρίνει τὴν ἐπιλογὴ τῆς καγκελαρίου. Τὸ Λαϊκὸ κόμμα ἔχει τὴν πλειοψηφία σήμερα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἀλλὰ καὶ στοὺς περισσότερους ἀπ’ τοὺς 28 ἑταίρους ἔχει τὴν κυβέρνηση ἢ συμμετέχει σὲ αὐτήν∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν πολὺ πετυχημένος πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης καὶ γνωρίζει ἄριστα τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα, ένῶ διακρίνεται γιὰ τὴν ὀξύτητα τῆς πολιτικῆς του ἐπιλογῆς καὶ τὴν ὡριμότητα τῆς σκέψεώς του. Ἡ Εὐρώπη τὰ χρειάζεται γιὰ τὴν ἑνότητά της.