Ἀποκαλύψεις διασυνδέσεων

Ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἔσπευσε ἀμέσως νὰ διαψεύσει, τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Ἀγγέλου Φιλιππίδη στὸ τουρκικὸ δικαστήριο, ὅτι διώκεται, διότι εἶναι φίλος του καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ στὸν τρόπο ἐκτελέσεως τῆς ἀποστολῆς της∙ εἶναι ἡ πρώτη παρέμβαση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ στὶς ὑποθέσεις τῆς διαφθορᾶς. Ἀποδεικνύει ὅτι ὁ διωκόμενος δραπέτευσε ἐπίτηδες στὴν Τουρκία, ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀνακρίσεων, κι ὅτι ὀχυρώνεται πίσω ἀπὸ δύο πράγματα, ἀπ’ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς Ἄγκυρας, γιὰ ἀμοιβαιότητα ἐκδόσεως φυλακισμένων στὴν Ἑλλάδα ὑπηκόων της κι ἀπ’ τὶς διασυνδέσεις κορυφαίων τῆς διαπλοκῆς μὲ ἀτλαντικὰ κυκλώματα∙ τὸ ἐὰν ἐπιστρέψει εἶναι ἄλλο θέμα, ἀλλὰ τότε οἱ διαπλεκόμενοι θὰ βρεθοῦν σὲ πολὺ χειρότερη θέση, διότι αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ὡς προηγούμενο. Φαίνεται ὅτι οἱ ἀνακρίσεις βρίσκουν πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα γιὰ τοὺς πραγματικοὺς προστάτες του καὶ τοὺς φίλους τοῦ διαδόχου του στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο.