Ἑλβετία, σκληρὸ παιχνίδι

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἑλβετία, γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων Ἑλλήνων στὶς τράπεζες της, ἀποδεικνύονται πολὺ δύσκολες∙ ἡ ὑπουργός της ἀρνήθηκε τὴν ἐφαρμογή της στὸ παρελθὸν κι ὑποσχέθηκε ἀνταπρόκιση γιὰ τὸ μέλλον. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἐπιμένει -30 μέχρι 60 δις εὐρὼ ὑπολογίζονται οἱ καταθέσεις Ἑλλήνων-, μὲ μοναδική μας ἐλπίδα πλέον τὴν προεδρία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν παρέμβαση τῆς Γερμανίας∙ εἴχαμε ἀφήσει ἀνεκμετάλλευτη τὴν εὐκαιρία τὸ 2010, ὅταν ὑπεγράφη ἡ συμφωνία μὲ τὴν Βρεταννία, διότι προεῖχε τότε ἡ προστασία τῆς οἰκογενείας τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ. Οἱ Ἑλβετοὶ ἀνακριτὲς ὅμως συνέχισαν τὴν δουλειά τους, μὲ τὸν Ἄκη, ἀφοῦ προχθὲς εἶχαν τὸν ξάδελφό του∙ πάντως ὁ φυλακισμένος ζήτησε ἀπ’ τὴν κυβέρνηση φροντίσαι γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλεμμένων, ὅπως δήλωσε τουλάχιστον, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἶναι θύμα δικαστικῆς πλάνης. Ἔχουν πολὺ δρόμο ἀμφότερες οἱ ὑποθέσεις καὶ πολὺ περισσότερο πολιτικὲς προεκτάσεις στὴν Ἑλλάδα.