Κεφαλονιά, νέος σεισμὸς

Ὁ δεύτερος σεισμὸς ταρακούνησε καλὰ τὴν Κεφαλονιὰ καὶ γκρέμισε ὅ,τι εἶχε ἀφήσει ὁ πρῶτος μισοτελειωμένο∙ οἱ ζημίες εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου εἶναι χειρότερη, διότι εἶχαν ἀνασάνει κάπως κι ἤλπιζαν ὅτι ἡ ζωή τους εἶχε ἐπανέλθει στὶς κανονικὲς συνθῆκες. Πάντως τὰ περισσότερα σπίτια ἄντεξαν καὶ πάλι, ποὺ σημαίνει ὅτι, ὅσα εἶχαν κτισθεῖ μὲ τοὺς ἀντισεισμικοὺς κανονισμούς, δὲν παρουσιάζουν προβλήματα∙ τὸ κράτος κινήθηκε καὶ πάλι ἀρκετὰ γρήγορα, μὲ τρεῖς ὑπουργοὺς στὸ νησὶ καὶ τὸν στρατὸ σὲ ἄμεση κινητοποίηση. Οἱ περισσότεροι τακτοποιήθηκαν στὰ ἐπιβατικὰ πλοῖα ἢ σὲ πρόχειρους καταυλισμοὺς σὲ ἄθικτα δημόσια κτίρια∙ οἱ Κεφαλονῖτες πρέπει νὰ τὸ πάρουν ἀπόφαση, θὰ ζοῦν μὲ τοὺς σεισμοὺς ὅσο πάει.