ΗΠΑ, πρόβλημα ρευστότητος

Πρόβλημα ρευστότητος ἀνακύπτει γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν πώληση κρατικῶν ὁμολόγων∙ ἡ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε, μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας προέδρου του, ἐνῶ γεννᾶται θέμα καὶ μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ζήτησε ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τὴν ἔγκριση τοῦ νόμου ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, διαφορετικὰ κινδυνεύουν μὲ στέρηση μετρητῶν οἱ ὁμοσπονδιακὲς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑποχώρηση σὲ ὕφεση τῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ συνδυάζεται αὐτὸ μὲ περιορισμὸ τῆς ρευστότητος∙ στὸ Κογκρέσσο ἀκόμη καὶ οἱ Δημοκρατικοὶ φοβοῦνται, ὅτι ἡ κυβέρνηση τοὺς στερεῖ, μὲ εἰδικὴ διάταξη στὸν προτεινόμενο νόμο, τὸ δικαίωμα ἀναμίξεως στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς συμφωνίες. Πέραν τοῦ πολιτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἡ στιγμὴ τῆς ἀνακύψεως τῶν δύο προβλημάτων ἀποδυναμώνει τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἐνισχύει τὶς τάσεις ἀποδεσμεύσεως τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας ἀπὸ αὐτήν.