Οὐκρανία, πρὸς ἐκτόνωση

Σὲ ἐκτόνωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, καθὼς ὁ πρόεδρός της, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ του ἀπ’ τὴν ἀνάρρωση στὰ καθήκοντά του, ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὅπως ζητάει καὶ ἡ ἀντιπολίτευση∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ ὁ κόσμος, ἐνῶ ἡ ζωὴ ἐπανέρχεται σταδιακὰ στοὺς κανονικούς της ρυθμοὺς στὸ Κίεβο. Ἡ Ἐπίτροπος Ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συζήτησε χθὲς μὲ τὸν πρόεδρο τὸ πρόβλημα καὶ κατέληξαν μᾶλλον σὲ συμφωνία∙ ἡ Κάθριν Ἄστον, μὲ τὴν ἀπόκλισή της πρὸς τὸν Βίκτωρα Γιανούκοβιτς, ἔχει χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τοὺς ἀκροδεξιοὺς καὶ ἐθνικιστὲς διαδηλωτές. Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ρῶσοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἀκραίων καταστάσεων στὴν Οὐκρανία ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἀνεξέλεγκτη ἀναταραχὴ στὴν εὐρύτερη περιοχή.