Σφοδρὲς ἀναταράξεις στὴν Κουμουνδούρου

Ἡ ἐπιβολὴ τῶν ὑποψηφίων περιφερειαρχῶν ἀπ’ τὸν πρόεδρό του στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἦταν μᾶλλον τυχαία ἐπιλογή, ἀλλὰ ἐκφράζει τὶς βαθύτερες διασυνδέσεις του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ ἔγκριση ἔγινε σχεδὸν πραξικοπηματικά, γιὰ τὸ σύνολο τῶν ὑποψηφίων κι ὄχι, ὅπως γίνεται συνήθως, γιὰ τὸν καθένα χωριστά. Ἔτσι οἱ ἐπιλογὲς γιὰ τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία προκαλοῦν ἔκρηξη, διότι ὁ πρῶτος ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι μνημονιακὸς κι ὁ δεύτερος ὅτι ἔχει σχέσεις μὲ τὴν ἀκροδεξιά∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως δὲν ὑποχωρεῖ καὶ ἐπιμένει, ἐνῶ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα κάνει πλέον χωριστὴ δημόσια ἐμφάνιση. Ἡ συνοχὴ τοῦ κόμματος ἀπειλεῖται εὐθέως, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις οἱ διαφοροποιήσεις εἶναι πολλαπλάσιες∙ πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου δὲν κρύβουν τοὺς φόβους τους γιὰ ἐξαρτήσεις τῆς ἡγεσίας.