Ἀλλαγὴ πολιτικοῦ σκηνικοῦ

Στὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ὁδηγοῦν ἡ ἔκδοση στὴν Ἑλλάδα τοῦ φυγόδικου καὶ οἱ προεκτάσεις τῶν ἀνακρίσεων γιὰ ὅλα τὰ σκάνδαλα, μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τους σὲ πολιτικὰ πρόσωπα∙ τὰ σκάνδαλα ἐκτείνονται σὲ καναλάρχες –ποὺ δὲν εἶναι μόνο ὁ ἕνας τους μὲ τὸ μυθικὸ ποσὸ ἐγγυήσεως-ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοί. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐπιχείρηση συγκαλύψεως τοῦ σκανδάλου τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐξοπλιστικῶν κονδυλίων, χωρὶς οὐδεμία διερεύνηση σὲ βάθος, ὅπως τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἄπληστος πατέρας σημερινῆς βουλευτοῦ καὶ πρώην ὑπουργὸς στενὸς φίλος τοῦ ἐγκλείστου ἄλλου ὑπουργοῦ∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κυκλοφορεῖ εὐρύτατα τὸ ὄνομα, ὡς κορυφαίου κάποτε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ δὲν γνωρίζει τίποτε, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ ἔχει καταπιεῖ τὸ ἀμίλητο νερό. Οἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἀργοῦν∙ ἔρχονται πολὺ πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλογές, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις, διότι συμπληρώνονται ἀπ’ τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις στὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων.