Καραμανλῆς, στήριξη Σαμαρᾶ

Ἡ ἄμεση, ἔντονη καὶ σαφέστατη ἀποδοκιμασία ἀπ’ τὸν Κώστα Κατραμανλῆ τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη, ἀποτελεῖ εὐθεῖα καὶ πλήρη ὑποστήριξη τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ καὶ σαφέστατη καταδίκη τῶν δολοπλοκιῶν τῆς διαπλοκῆς στὴ χώρα μας∙ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ τοὺς λειτουργούς της, ἑπομένως τὰ ὅσα ἐπικαλέσθηκε ὁ ὑπόδικος στὸ τουρκικὸ δικαστήριο δὲν ἔχουν καμμία σχέση μαζί του. Πάντως μόλις ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα ὁ ὑπόδικος καὶ μεταφέρθηκε στὴν ΓΑΔΑ κι ἕπεται συνέχεια. Ἕνα εἶναι γεγονός, φοβᾶται τὴν φυλακὴ κι ἀφοῦ εἶναι τόσο δειλός, φοβοῦνται τὰ ἀφεντικά του τὸ πόσα μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει. Μέτρησε ἡ ἀποδοκιμασία Καραμανλῆ γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἐξελίξεων.