Στουρνάρας στὴ Φραγκφούρτη

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴ Φραγκφούρτη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, γιὰ τὶς συναντήσεις του μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὴν Μπούντεσμπανκ καὶ τοὺς Γερμανοὺς ἐπενδυτές∙ ἡ στιγμὴ εἶναι κατάλληλη, διότι ἔχει στὶς ἀποσκευές του τὶς οἰκονομικές του ἐπιτυχίες, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν αὔξηση τῶν λιανικῶν πωλήσεων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν. Τὰ προβλήματά στὴν οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς Γερμανίας θὰ ἐξετασθοῦν πρῶτα καὶ μετὰ στὸ Βερολίνο∙ ἑπομένως ἡ δικαίωση ἔρχεται στὶς συναντήσεις αὐτές, μαζὶ μὲ τὴν εἰσροὴ τῶν γερμανικῶν ἐπενδύσεων. Ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, διότι σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γαλλίας, ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας κι αὐτὴν ἐνδιαφέρονται ἐνισχύσαι οἱ Γερμανοί, ὡς ἀτμομηχανή της∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι, ἡ Ἑλλάς, ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖος τράγος, γίνεται πλέον παράδειγμα πρὸς τοὺς ἄλλους. Ἔχει τοὺς δυναμικούς της κλάδους γιὰ προβολή.