Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς δὲν διαφαίνονται καλὲς εἰδήσεις στὸν ὁρίζοντα∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,3523 δολλάρια καὶ 136,6760 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ, 1257 καὶ τοῦ πετρελαίου, 105,89. Ἡ ἀνακοπὴ τῶν πτωτικῶν τάσεων ὀφείλεται κυρίως στὴν αἰσιοδοξία γιὰ σύντομη ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἐλπίδα, ὅτι δὲν θὰ διαρκέσει πολὺ ἡ διαμάχη στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὰ ὅρια δανεισμοῦ∙ στὴν Κίνα ἡ ἀγορὰ εἶναι κλειστή, λόγῳ τοῦ βουδιστικοῦ νέου ἔτους, καὶ στὴν Ἰαπωνία σημειώθηκε ἐλαφρὰ ἀνάκαμψη, μᾶλλον ὡς ἀντίβαρο στὴν προχθεσινὴ ἀπότομη πτώση. Ἡ ἐκδήλωση ἀλληλεγγγύης στὴν Εὐρωζώνη, πρὸς τὶς ἀδύναμες οἰκονομίες, θεωρεῖται δεδομένη στοὺς ἐπενδυτὲς οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων τῆς τρόικα μὲ τὴν Ἑλλάδα λίαν συντόμως∙ ἡ αἰσιοδοξία αὐτὴ εἶχε ἀντανάκλαση στὴν αἰσθητὴ ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, μετὰ ἀπὸ πολλῶν ἡμερῶν παλινδρομήσεών του, χωρὶς προοπτικὲς ἀμέσου διεξόδου.