Τουρκία, ἀποστάσεις Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τήρησε ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὡς πρὸς τὴν ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἦταν ἀρκετὰ διπλωματικὴ ἡ θέση της, «ὁ χρόνος θὰ δείξει», εἶπε. Ἔχει δίκαιο, διότι τὰ σοβαρὰ κεφάλαια τῶν διαπραγματεύσεων δὲν ἔχουν ἀνοίξει ἀκόμη, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ προβλήματα δημοκρατίας καὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν γείτονα∙ ἡ κυβέρνησή της ἀκόμη δὲν ἐφάρμοσε τὴν ἀναγνώριση ὅλων τῶν ἑταίρων τῆς Ἑνώσεως, καθὼς δὲν ἔχει ἐπιτρέψει τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση στὴν Τουρκία τῶν Κυπρίων καὶ τῶν κυπριακῶν προϊόντων, ἐνῶ καθυστερεῖ τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Οἱ προκλήσεις τῶν τουρκικῶν πολεμικῶν κατὰ τοῦ νορβηγικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τὸ Βερολίνο, ἐπειδὴ τὴν θεωρεῖ εὐρωπαϊκή ζώνη.