Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες Σότσι

Ἡ ἄφιξη τῶν ἀθλητῶν καὶ τῶν ἐπισήμων στὸ Σότσι τῆς Νοτίου Ρωσίας ὁλοκληρώνεται, γιὰ τὴν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος βρίσκεται στὰ βουνὰ τοῦ Βορείου Καυκάσου γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ξένων ἡγετῶν. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν θὰ παραβρεθεῖ, ὅπως καὶ ὁ Γάλλος ὁμόλογός του καὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός, ἀλλὰ μεταβαίνουν ὁ Γερμανὸς καὶ ὁ Ἕλληνας πρόεδροι, ὅπως καὶ οἱ ἡγέτες τῶν Ἀναδυομένων∙ ἡ Μόσχα θεωρεῖ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀγώνων ὡς πρόκληση, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπειλὲς τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων γιὰ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τὴν διάρκειά τους. Ἄλλωστε λίγες ἑβδομάδες πρὶν εἶχαν γίνει οἱ δύο ἐπιθέσεις στὸ Βόλγογκραντ μὲ τριανταπέντε νεκρούς. Ὁ Κάρολος Παπούλιας θὰ συνανηθεῖ στὸ Σότσι μὲ τὸν Ρῶσο καὶ Κινέζο πρόεδρο.