Πρὸς ποινικὴ δίωξη γιὰ δημοσιονομικὰ

Σὲ ποινικὴ δίωξη γιὰ τὴν ἁλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τὸ 2009 ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ ἡ ἄσκηση πειθαρχικῆς διώξεως κατὰ τῆς ἀνακριτοῦ ἡ ὁποία εἶχε θέσει τὴν ὑπόθεση στὸ ἀρχεῖο, παρὰ τὸ πόρισμα τοῦ Γρηγορίου Πεπονῆ∙ ἡ παραπομπὴ σημαίνει ὅτι καλοῦνται σὲ ἀπολογία ὁ τότε πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργός του Οἰκονομικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μεθοδεύσει τὴν χάλκευση καὶ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, γνωστὰ αὐτά. Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι τὸ ζητούμενο, γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσει ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, διότι εἶναι ὁ πρῶτος ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἔγκλημα∙ φυσικά, οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν του εἶναι ἐλάχιστες, διότι εἶναι ἀδιανόητη οἱαδήποτε ἄλλη ἀντίδραση, ὅπως ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως. Ἐπίκειται ἡ δίκη γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, μὲ τὶς προεκτάσεις της.