Ἄξονας, Ἀδριατικῆς, Ἰονίου

Στὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἄξονος Ἀδριατικῆς, Ἰονίου δίδει πρωτεύουσα βαρύτητα ἡ κυβέρνηση, καὶ ὡς προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς∙ ὁ πρωθυπουργὸς κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ διεθνοῦς συμποσίου στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἁρμοδίων Ἐπιτρόπων καὶ ὑπουργῶν, Ἰταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας καὶ Ἰταλίας. Σὲ τέσσερες κλάδους δίδει προτεραιότητα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ναυτιλία-ναυπηγική, ΑΟΖ, φυσικοὺς πόρους καὶ τουρισμό. Οἱ ἄλλοι ὁμιλητὲς ἀπεδέχθησαν τὶς προτάσεις αὐτὲς καὶ συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη συντονισμοῦ τους τὸ συντομώτερο∙ διευρύνεται πρακτικὰ ἡ δυτικὴ πύλη τῆς Ἑλλάδος καὶ καθιστᾶ τὴν ἑνιαία θαλάσσια περιοχή ὡς πόλο ἕλξεως ἐπενδύσεων καὶ τουριστικοῦ ρεύματος. Ταυτοχρόνως οἱ συνομιλίες τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Φραγφούρτη, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ Γερμανοὺς παράγοντες, ἔχουν ἀποτελέσματα, μὲ πρῶτο τὴν ἄρση τῶν τροϊκανῶν δεσμεύσεων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ ἀπάντηση στὸ τραπεζικὸ ἐπίκειται.