Πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς

Ἡ δημοσίευση τῶν φοροφυγάδων ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι δείχνει τὴν ἔκταση τῆς φοροδιαφυγῆς στὴν χώρα μας∙ σὲ ὁλόκληρη τὴν κλίμακα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἦταν ἐξαπλωμένη ὡς ἐθνικὴ συνήθεια. Τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὶς διαμαρτυρίες τῶν ἐμπλεκομένων, ὅλο καὶ κάποια δικαιολογία ἔχουν∙ ὅσοι δὲ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πολιτική, χαρακτηρίζουν ἀμέσως τὶς ἀποκαλύψεις πολιτικὴ δίωξη. Εὔκολο εἶναι, ἔτσι ὁ ἕνας δραπέτευσε στὴν Τουρκία κι ἐπικαλέσθηκε τὴν «φιλία» του μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, χωρὶς νὰ τὸν ρωτήσει καὶ πῆρε τὴν ἀπάντησή του∙ ὁ ἕτερος βουλευτὴς ὢν θεωρεῖ τὸν καταλογισμὸ τῆς ἀπάτης 55000 εὐρὼ ὡς πολιτικὴ δίωξη, διότι τὸ ποσὸ ἦταν μικρὸ κι εἶχε ξεχάσει νὰ τὸ δηλώσει. Καιρὸς νὰ τὸ δηλώσει τώρα.