Ἐξαρτήσεις Ναπολεοντίσκου

Ἡ Πολιτικὴ Γραμματεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν συνεδρίασε προχθές, διότι ἔλειπε ὁ πρόεδρός της στὴν Κεφαλονιά∙ ἔτσι ἀναβλήθηκε ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἀκροδεξιοῦ στὴν Δυτικὴ Μακεδονία, γιὰ τὴν ἑπόμενη φορά, ἔχουν χρόνο… Ὅσες ἡγεσίες καταπατοῦν τὸ καταστατικὸ τοῦ κόμματος προσφεύγουν στὴν κωλυσιεργεία∙ ἡ ἔγκριση τῶν ὑποψηφίων ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ἔγινε μὲ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο, πρωτοφανὲς αὐτὸ σὲ παρόμοιες διαδικασίες, διότι γίνεται πάντοτε ὀνομαστικά. Τώρα ἐπικαλοῦνται τὸ καταστατικὸ καὶ τὴν ἑπόμενη συνεδρίαση∙ ἕνα εἶναι τὸ συμπέρασμα, ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἀναλάβει ἄνωθεν ὑποχρέωση κι ἐπιδίδεται σὲ πολλὲς μεθοδεύσεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωσή της. Τὸ ἐὰν θὰ πετύχει μέχρι τὸ τέλος εἶναι ἄλλο θέμα∙ οἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἐπιτρέπουν πολλὰ περιθώρια έλιγμῶν.