Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες Σότσι

Ἡ ἔναρξη τῶν Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι γίνεται σήμερα μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια∙ ἡ Ρωσία ἐπιθυμεῖ καταδεῖξαι στὸν κόσμο ὅτι ἡ διεξαγωγή τους θὰ εἶναι τέλεια, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τῶν Ἰσλαμιστῶν τοῦ Καυκάσου γιὰ τρομοκρατικἐς ἐπιθέσεις καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἐναντίον της. Θυμίζουν τὴν ἀντίστοιχη πολεμικὴ κατὰ τῆς χώρας μας τὸ 2004, κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῶν Ἀθηνῶν, ὅλα ἀνάποδα τὰ εὕρισκαν οἱ Ἀγγλοσάξωνες «δημοσιογράφοι», ὅπως καὶ στὸ Πεκῖνο τὸ 2008∙ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τοῦ Λονδίνου τὸ 2012 δὲν εὕρισκαν τίποτε μεμπτό, κι εἶχαν τόσες ἀτέλειες καὶ παραλείψεις. Ἡ ἀπουσία δυτικῶν ἡγετῶν εἶναι χαρακτηριστική∙ τὸ σῆμα ἐπέμφθη ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον κι ἀκολούθησαν μερικοὶ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ οἱ Ἀναδυόμενοι κι οἱ ἡγέτες τῶν ἄλλων χωρῶν μετέχουν μαζικά. Στὴ Δύση δυσκολεύονται νὰ καταγράψουν, ὅτι δὲν εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κόσμου∙ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία χτυπάει ἡ καρδιά του.