Οὐκρανία, μεταβατικὸ σχῆμα

Στὴν δημιουργία μεταβατικοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος βαδίζει ἡ Οὐκρανία, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐκλογῶν σὲ σύντομο χρόνο, καθὼς οἱ διαδηλώσεις ἐκφυλίζονται σταδιακά∙ μετὰ τὴν Εὐρωπαία ἐκπρόσωπο ἐξωτερικῶν σχέσεων μετέβη στὸ Κίεβο καὶ Ἀμερικανίδα ὑφυπουργός γιὰ συναντήσεις μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ Εὐρώπη ὑποσχέθηκε τὴν παροχὴ σημαντικῆς οἰκονομικῆς βοηθείας, ἐνῶ παρόμοιες ὑποσχέσεις δίδει καὶ ἡ Οὐάσιγκτον∙ ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ καὶ πάλι τοὺς κανονικούς της ρυθμοὺς στὴν πρωτεύουσα, μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ἀναταραχῆς, ἐνῶ πολλοὶ πρωταγωνιστὲς τῶν ἐπεισοδίων, δηλαδὴ οἱ ἀκροδεξιοί, φεύγουν στὸ ἐξωτερικό, ἐπειδὴ φοβοῦνται τὶς ἔρευνες τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἀπόπειρα ἀνατροπῆς τοῦ προέδρου καὶ ἐπιβολῆς φιλοδυτικοῦ καθεστῶτος, μὲ ναζιστικὲς καὶ ἀντιευρωπαϊκὲς τάσεις, ἀπέτυχε∙ τὸ προηγούμενο τῆς πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεως τοῦ 2004 δὲν ἐπαναλήφθηκε, διότι οἱ κάτοικοι τῆς πρωτευούσης δὲν ἀκολούθησαν τοὺς διαδηλωτές. Ὅσο διαπίστωναν τὶς ἀκραῖες θέσεις τους, τόσο ἀπομακρύνονταν ἐπιτροχάδην ἀπ’ τὶς τάξεις τους.