2013, τὸ θερμότερο ἔτος

Ὁ Παγκόσμιος Μετεωρολογικὸς Ὀργανισμὸς ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ 2013 ἦταν τὸ θερμότερο ἔτος στὴ γῆ, ἀπὸ τὸ 1850 ποὺ ὑπάρχουν ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα∙ ἡ μέση ἀνοδος τῆς θερμοκρασίας ἀνῆλθε σὲ μισὸ βαθμὸ Κελσίου γιὰ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Ὁ ὀργανισμὸς προειδοποιεῖ ὅτι, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη πορεία τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ἡ ὑπερθέρμανση τῆς ὑφηλίου εἶναι δεδομένη, μὲ πολλὰ ἐκρηκτικὰ μετεωρολογικὰ φαινόμενα, ὅπως τὸ Ἐλ Νίνιο∙ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὰ κύματα πολικοῦ ψύχους μέχρι τὶς νότιες πολιτεῖες, δὲν θεωροῦνται καθόλου τυχαῖα. Ἡ διατάραξη τοῦ κύκλου τῶν πολικῶν ἀνέμων ἔχει προκαλέσει τὴν ἐκδήλωσή τους, ἀλλὰ γιὰ περισσότερο ἀπὸ μία φορὰ σὲ λίγους μῆνες∙ πολλοὶ ἐρευνητὲς διερωτῶνται ἐὰν αὐτὸ δὲν σημαίνει κάτι μονιμώτερο στὸ μέλλον.