Κυπριακό, πρώτη συνάντηση τῶν προέδρων

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Κυπρίου προέδρου καὶ τοῦ προέδρου τῶν Τουρκοκυπρίων γίνεται στὸ παλαιὸ ἀεροδρόμιο, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης χαρακτηρίζει τὴν συνάντηση ὡς ἀρχὴ πολὺ δύσκολων διαπραγματεύσεων, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΟΗΕ καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων καὶ ἄλλων μεγάλων. Τίποτε δὲν ἔχει προαποφασισθεῖ, ἐνῶ ἡ ἀπειληθεῖσα κυβερνητικὴ κρίση στὴν Λευκωσία, μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΔΗΚΟ, μᾶλλον ἀποσοβεῖται∙ ἡ ἀρχικὴ ἐντόνως ἀρνητικὴ στάση τῆς ἡγεσίας του ἀμβλύνεται, ἐνῶ καὶ τὰ ὑπόλοιπα μικρὰ κόμματα τηροῦν χαμηλοὺς τόνους. Ἡ ἐμπειρία τοῦ σχεδίου Ἀνὰν ἀποτελεῖ σοβαρὸ προηγούμενο, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ βιασύνης καὶ ἐπιπολαιότητος∙ ἡ προσεκτικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος εἶναι τὸ κύριο ζήτημα καὶ ἡ διασφάλιση τῆς συμμορφώσεως στὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο.